Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Vážené sestry, vážení bratia v Kristu,

pozývame Vás na spoločné duchovné stretnutie našej cirkvi, které sa uskutoční od piatku 20. mája do nedele 22. mája 2022 v hoteli Renospond na Hlinsku v nádhernej prírodě Vysočiny u Žďárských vrchov. Pripravený je pre Vás program s duchovními zamysleniami a tiež s dostatkom času na vychádzky do okolia na mnoho zaujímavých miest.

Pre viac informácií o programe a podmienkach prihlásenia do 30. apríla 2022 kontaktujte kanceláriu cirkvi na e-maile: info@ecav.cz

CategoryHlavné, Nezaradené
© 2015
Top