Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Musica pro sancta Cecilia
Vás srdečně zve na své
Adventní
a vánoční koncerty
Uslyšíte výběr z písní a skladeb
období renesance a baroka
(T. L. da Victoria, H. Purcell,
A. V. Michna a další)
Sobota 19. 12. v 18 hodin, kostel sv. Michala v Jirchářích (č. tram. 22, 18, 9 – Národní třída)
Sobota 9. 1. ve 14 hodin, zámecký sál v Lochovicích
Neděle 10. 1. v 16 hodin, kostel sv. Terezie (u metra Kobylisy)
Vstupné dobrovolné

CategoryHlavné, Kultúra
© 2015
Top