Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne: 121, 125, 324, 144 (1-2|3|4)

Spievané evanjelium: Matúš 9:35-38

Kázňový text: Matúš 13:31-32

Antifóna: 34
Liturg: Kristus Pán umrel pre naše hriechy. Haleluja.
Zbor:  A vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Haleluja.

Oznamy:

1. Budúci utorok sa stretneme na  biblickej hodine pre seniorov od 15:00 hod. v zborovej miestnosti.

2. Mládež, Spevokol a modlitby sa budúci týždeň rušia, pretože sme so študentami na predĺženom víkendovom pobyte, od stredy 7.5. do soboty 10.5. Tentokrát aj na novom mieste, neďaleko obce Čím na Slapoch. Neváhajte a pridajte sa na prieskum nového miesta a dajte vedieť niekomu z mládežníckeho tímu.

3. Služby Božie v 3. nedeľu po Veľkej noci budú v obvyklom čase o 9:30 hod. a zároveň chcem na nich poďakovať Pánu Bohu za svoje mamy a aj im s malým vystúpením detí.
V túto nedeľu, 11.5., privítame na Službách Božích aj hostí z Martina, ktorí prídu predstaviť aj nám knihu o br. farárovi Jánovi Bohdanovi Hroboňovi, ktorý v Martine pôsobil dlhé roky až do svojej smrti. Príde i jej autorka, pani Zuzana Bukovská.

Pri východe z chrámu si môžete zakúpiť týždenník Evanjelický posol spod Tatier a ďalšiu literatúru.

Blahoželania:
Za posledný týždeň narodeniny z nášho zboru oslávili: XXX

Tento týždeň prosíme a ďakujeme v modlitbách za…
… veľkonočné Kristovo víťazstvo aby malo dosah na našu vieru v každodennom živote
… pomoc pre vážne chorých bratov a sestry z nášho zboru, posilu a nádej pre nich i pre ich blízkych
… pripravovaný mládežnícky víkendový pobyt

Poďakovania:
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli minulú nedeľu do ofery, ktorá bola vo výške 1648,-Kč. Ofera zo Služieb Božích, ktoré mala v utorok ETF UK  bola 474,-Kč.
Prijali sme aj štedré milodary pre potreby zboru – od rodiny Štupickej 2000,-Kč a od br. Leštáka 5000,-Kč.
Ďakujeme i mladomanželom Pospíšilovým za venované kvety na oltár.
Nech sám Hospodin oplatí venované milodary svojím požehnaním.

© 2015
Top