Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne:  121, 124, A – 32, 129, 125, 150 A – 33
Žalm:   118, 14 – 24
Evanjelium:  Marek 16, 1 -8

A 32:
Kňaz: Pri Tvojom vzkriesení, Pane Ježiši Kriste, Haleluja.
Zbor: Nebesá i zem sa radujú. Haleluja.
A 33:
Kňaz: Toto je deň, ktorý učinil Hospodin. Haleluja.
Zbor: Jasajme a radujme sa v ňom. Haleluja.

Oznamy:
Pondelok 21.4.2014, 2. slávnosť Veľkonočnú sa budú konať služby Božie o 9:30.

Utorok 22.4.2014 sa Biblická hodina seniorov konať nebude.

Streda 23.4. 2014 o 19°° hod. biblická hodina mládeže.

Štvrtok 24.4.2014 o 17:30 hod. Spevokol

Piatok 25.4.2014 o  15°° Vyučovanie náboženstva
    17°° Konfirmačná príprava
    19:30 hod. Modlitby

Nedeľa 27. apríla 2014, 1. nedeľu po Veľkej noci – služby Božie sa uskutočnia o 9:30,

Detská besiedka sa bude konať  v čase hlavných služieb Božích v zborovej miestnosti.

V dňoch 2. – 6.júla 2014 cirkevný zbor organizuje rodinný letný tábor v Krkonošiach – horský domov Herlikovice. Názov tábora  – Veľké Egyptské dobrodružstvo. Bližšie informácie u D. Čopovej, tel. č. 734 265 360 alebo mail: diakonka.ecav@gmail.com.

1. Slávnosť Veľkonočná            20. apríl 2014
„Vzkriesenie Pánovo – Resurrectio Domini“
Piesne:  121, 124, A – 32, 129, 125, 150 A – 33
Žalm:   118, 14 – 24
Evanjelium:  Marek 16, 1 -8

A 32:
Kňaz: Pri Tvojom vzkriesení, Pane Ježiši Kriste, Haleluja.
Zbor: Nebesá i zem sa radujú. Haleluja.
A 33:
Kňaz: Toto je deň, ktorý učinil Hospodin. Haleluja.
Zbor: Jasajme a radujme sa v ňom. Haleluja.

Oznamy:
Pondelok 21.4.2014, 2. slávnosť Veľkonočnú sa budú konať služby Božie o 9:30.

Utorok 22.4.2014 sa Biblická hodina seniorov konať nebude.

Streda 23.4. 2014 o 19°° hod. biblická hodina mládeže.

Štvrtok 24.4.2014 o 17:30 hod. Spevokol

Piatok 25.4.2014 o  15°° Vyučovanie náboženstva
    17°° Konfirmačná príprava
    19:30 hod. Modlitby

Nedeľa 27. apríla 2014, 1. nedeľu po Veľkej noci – služby Božie sa uskutočnia o 9:30,

Detská besiedka sa bude konať  v čase hlavných služieb Božích v zborovej miestnosti.

V dňoch 2. – 6.júla 2014 cirkevný zbor organizuje rodinný letný tábor v Krkonošiach – horský domov Herlikovice. Názov tábora  – Veľké Egyptské dobrodružstvo. Bližšie informácie u D. Čopovej, tel. č. 734 265 360 alebo mail: diakonka.ecav@gmail.com.

Pri východe z chrámu si môžete zakúpiť cirkevný časopis Evangelicus, Evanjelický posol spod Tatier a ďalšiu literatúru.

Blahoželania: XXX

Rímskym 15:13  Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji.

Modlitby: tento týždeň vo svojich modlitbách ďakujme a prosme…
… za to, aby vzkriesenie Pána Ježiša bolo našou silou…
… za našu spoločnosť, v ktorej žijeme, aby vzkriesenie Pána Ježiša prinášalo zmenu do každodenného života…

Poďakovania: Ďakujeme srdečne rod./sestre/bratovi:

Za prípravu pohostenia po dnešných službách Božích
Prosíme ďalších, ktorí by ste boli ochotní v tejto oblasti prispieť aby ste sa zapísali do zoznamu.

Ofera:
Nedeľa 30. marca 2014 –

Milodar:

Ochotného darcu miluje Boh!

Oznamy a ďalšie aktuálne informácie o živote cirkevného zboru nájdete aj na webovej stránke nášho zboru:
http://slovenskyzbor.cz/

© 2015
Top