Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

„Jeho brány sa cez deň nezavrú a NOC tam nebude.“

Zj 21,25

 

Ako je už zvykom v našom zbore a v našom spevokole, Noc kostolov (resp. Noc kostelů) je pre spevokol jedna z najväčších akcií v roku. Máme vyhradený 2x polhodinový blok počas jednej noci. Na túto akciu sa vždy pripravujeme niekoľko mesiacov.

Pre mňa osobne je Noc kostolov vždy jedna z najevanjelizačnejších akcií pre spevokol. Väčšina vystúpení spevokolu je na Službách Božích, ktoré sú, verím, požehnané od Pána Boha. Radi vystupujeme počas bohoslužieb a poslúžime slovenskému zboru. Avšak Noc kostolov je špecifická v tom, že sa na nás chodí pozerať veľa cudzích ľudí a ľudí, ktorí do kostolov nechodia. Kiežby si naše hlasy Pán Boh požehnával a aj takto sa ľuďom prihováral. Na Noc kostolov sa nebojím pozvať aj neveriacich kamarátov z práce. Aj počas tohtoročnej Noci kostolov prišlo okolo 10 ľudí z mojej bývalej a súčasnej práce. Veľmi sa z toho teším. Pozvanie na Noc kostolov mi taktiež otvára možnosť nenásilnej konverzácie na náboženskú tematiku medzi neveriacimi kamarátmi a známymi. Od malička bojujem s tým, ako sa nehanbiť za to byť kresťanom v nekresťanskom prostredí . Nemyslím to v zmysle, že nehanbiť sa priznať k Bohu, ak sa ma to niekto opýtať. Ale myslím to v zmysle, aby som nenútila nekresťanské prostredie do konverzácie o náboženstve, keď sa o náboženstve rozprávať nechcú. A práve pozvanie na Noc kostolov otvára túto konverzáciu nenásilnou formou. Ľudí zaujíma, čo to je za akcia, o čom budeme spievať; čo je to za kostol, kde vystupujeme. A ak ich niečo zaujíma o náboženstve, tak v tú chvíľu sa toľko nehanbia na to opýtať, pretože sa o náboženstve vlastne už tak trochu rozprávame. Aj kvôli tomu je pre mňa Noc kostolov výnimočná akcia, v ktorej vidím veľký význam. A ak sa aspoň jeden človek započúva do slov, ktoré spievame, tak to nie je zbytočná práca.

Tento rok sme spievali týchto 10 piesní:

1. Ev. spevník č. 355: Oslavuj Pána

2. Neznámy autor: Keď som blúdil

3. Ev. spevník č. 494, Levoča 1634: Pán Boh sila moja

4. Taizé: Každý deň Pán mi silu dáva

5. Neznámy autor: Keď vo hriechu som žil

6. Neznámy autor: Dnes ešte platí

7. John Curwen: Isaoranay

8. Ruský ľudový nápev, ev. spevník č. 633: Pane prúdom požehnania

9. A. Dvořák: Hospodin jest můj pastýř

10. Peter C. Lutkin: The Lord Bless You

Som Bohu veľmi vďačná, že aj spevokol môže byť súčasťou Noci kostolov v našom kostole. Verím, že si Pán Boh akciu Noc kostolov požehnáva a bude požehnávať aj v budúcnosti.

CategoryHlavné, Spevokol
© 2015
Top