Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Konečne sa nám začalo otepľovať, a tak sme si dali za cieľ zdolať Labské pieskovce. Úsmev a iné výrazy na tvárach pri ceste naspäť hovoria za všetko. Kukajte…

[pe2-gallery album=“http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/109192164434776454989/albumid/6137694754748934145?alt=rss&hl=en_US&kind=photo“ ]

CategoryMládež
© 2015
Top