Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Konečne sa nám začalo otepľovať, a tak sme si dali za cieľ zdolať Labské pieskovce. Úsmev a iné výrazy na tvárach pri ceste naspäť hovoria za všetko. Kukajte…

DSCF0013.JPGDSCF0023.JPGDSCF0033.JPGDSCF0035.JPGDSCF0048.JPGDSCF0054.JPGDSCF0063.JPGDSCF0057.JPGDSCF0073.JPGDSCF0021.JPG
CategoryMládež
© 2015
Top