Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Evanjelická cirkev a. v. v Českej republike a Lutherova společnost Vás srdečne pozývajú na prednášku Tomáša Gulána, ktorá sa uskutoční v utorok 17. mája 2022 v Lutherovej sieni u chrámu sv. Michala v Jirchářích na Prahe 1 – Novém Měste.

Názov prednášky je „Totálnosť Božej aktivity v ľudskej spáse ako základné teologické východisko luteránskej teológie. Lutherov zápas so semi-pelagianizmom/konflikt gnézio-luterstva a filipizmu.“

 

CategoryHlavné, Kultúra
© 2015
Top