Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Služby Božie si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=GyqYhol6l7Y

Poriadok služieb Božích je v „Pašiách“ od strany 81.

Category Bohoslužby
© 2015
Top