Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Služby Božie si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=xndCf9kr_7E
alebo stlačením ikony pod fotografiou.
Piesne: 385, 149, 128, 649, A – 33

Category Bohoslužby
© 2015
Top