Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Mediální seminář ERC na téma Jak natočit video s omezenými možnostmi

Ekumenická rada církví Vás srdečně zve k účasti na mediálním semináři ERC na téma Jak natočit video s omezenými možnostmi, který se bude konat ve čtvrtek 20. října 2022 jod 10:00 do 13:00 v Husově domě, Jungmannova 9, Praha 1 a který bude možno sledovat také online.

Lektorem bude PhDr. Bedřich Jetelina, Th. D. , scénárista a režisér České televize, který spolupracuje s ČT od roku 2006 na pořadech Cesty víry, Křesťanský magazín a Sváteční slovo. Bedřich Jetelina Vystudoval Teologickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde také působí.

Naučíte se: Jak připravit, natočit a sestříhat atraktivní video s mobilním telefonem nebo levnou kamerou. Dozvíte se také o softwarových možnostech pro úpravu obrazu i zvuku.

 

Účast je bezplatná.

Přihlášky:

Přihlášky, prosíme, zasílejte do 13. října 2022 při účasti prezenční nebo do 19. října při účasti online přes online přihlašovací formulář na webu www.ekumenickarada.cz/ms

CategoryHlavné, Nezaradené
© 2015
Top