Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Spoločnosť Jána Kollára v ČR

Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Prahe 

Spoločnosť M. R. Štefánika v ČR

si Vás týmto dovoľujú srdečne pozvať na Pietne zhromaždenie k pripomienke 166. výročia úmrtia Jána Kollára, ktoré sa uskutoční v stredu 24. 1. 2018 od 15.00 hod. pri hrobe Jána Kollára na Olšanských cintorínoch, kde si pripomenieme aj pamiatku Ing. Vojtecha Vecána a Blaženky Urbanovej .

Stretnutie a odchod účastníkov k hrobu J. Kollára bude o 14,55 hod. spred Novej obradnej siene oproti bývalej budove Strojimportu.

Stretnutie a odchod účastníkov k hrobu J. Kollára bude o 14,55 hod. od Novej obradnej siene (k uvedenému miestu sa dostanete Metrom A, alebo električkami 5, 10, 11, 13,16 zastávka a stanica Želivského).

CategoryHlavné
© 2015
Top