Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

V nedeľu 19.5. sme otvorili tohto ročnú frisbee sezónu prvým mládežníckym zápasom. V podobných akciách sa chystáme pokračovať aj počas nasledujúcich týždňov/mesiacov, takže všetci duchom mladí, ktorým ešte ako tak slúžia nohy, ste srdečne pozvaní na spoločné stretnutia. Ak vám nohy už neslúžia, alebo forma utiekla do neznáma môžete prísť povzbudzovať ostatných a stráviť príjemné chvíle v spoločnosti druhých bratov a sestier hoci na deke pri chytaní bronzu, alebo v príjemnom tieni. Tak neváhajte a pridajte sa aj vy!

CategoryMládež
© 2015
Top