Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Túto nedeľu nás potešil a kázňou Božieho Slova nám poslúžil študent Evangelickej Teologickej Fakulty Roman Veverka. Prosíme Vás, aby sme sa spoločne modlili za našich budúcich teológov, nech ich Pán Boh upevňuje vo viere, službe i štúdiu. 

Ponúkame Vám nielen galériu fotografií, ale aj možnosť vypočuť si nahrávku kázne, ktorú si stiahnete po kliknutí na nasledujúci odkaz:

Kázeň 26.5.2013 Roman Veverka

 

[bg|https://plus.google.com/photos/116467583882229326125/albums/5882297195473247521?authkey=CNLvi-WpqN2Q6gE#photos/116467583882229326125/albums/5882297195473247521?authkey=CNLvi-WpqN2Q6gE&imgmax=912]

CategoryMládež
© 2015
Top