Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Každú stredu

19:00

Mládež

Duchovný víkend bol z dôvodu situácie v Českej republike presunutý na prelom apríla a mája v roku 2021! Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Českej republike srdečne pozýva svojich členov na duchovný víkend, ktorý sa uskutoční od piatku 8. do nedele 10. mája 2020 v Hoteli a wellness Renospond, Zderaz 119, 539 44 Proseč u Skutče ….

Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe a BONA FIDE, z. s. vás  pozývajú na mikulášsky program pre deti v piatok 6. decembra 2019 od 17.00 hod. v kostole Sv. Michala, V Jirchářích 14, Praha 1. Pre deti je pripravené krátke rozprávkové divadlo v podaní hercov Vierky Kučerovej a Martina Zímu. Možno príde aj Mikuláš s anjelom a čertom a…

Ďalší super výlet do prírody, tento krát už naozaj do Českého Švýcarska ☺ verím, že fotečky Vás navnadia, aby ste najbližšie šli s nami 😉.

Na dnešnom spoločnom stretnutí 2. kvartálu a mládeže sme v družnej nálade a v hojnej účasti spevom i čítaním Písma svätého opäť chválili skutky nášho Pána. Stretnutie viedol a odborným výkladom sprevádzal text Štvrtej knihy Mojžíšovej brat Martin Sabo. Z 22. až 24. kapiloly sme sa dozvedeli o činnosti Bileáma i o poučeniach, ktoré si…

Už druhým rokom v rámci projektu Deti Afriky podporujeme štyri deti z Tanzánie, ktoré sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Jedná sa o deti, ktoré sú buď úplnými sirotami alebo žijú v takých naročných sociálnych podmienkach, že by do školy chodiť nemohli. Podpora sa zameriava na niekoľko oblastí, z ktorých najvýznamnejšou je podpora vzdelanosti. Modlite sa za ne spolu s nami.

Počas našich stretnutí mládeže sa okrem uctievania Pána za zvuku gitary a študovania Písma Svätého modlíme aj za prenasledovaných kresťanov po celom svete. Vodítkom je nám zoznam päťdesiatich krajín sveta, v ktorých majú kresťania najťažšie podmienky pre život. Tento zoznam každoročne vypracováva organizácia Open Doors, ktorá vznikla práve za účelom podpory kresťanov, ktorí dennodenne čelia prenasledovaniu, násiliu, väzeniu či dokonca smrti. Modlite sa spolu s nami za tých, ktorí sú odhodlaní pre nasledovanie Ježiša Krista obetovať čokoľvek!

• 2014: č. 9
• 2015: č. 7
• Líder: premiér: Ayatollah Ali Khamenei, prezident: Hassan Rouhani
• Štátne zriadenie: Islamská republika
• Populácia: 79,4 miliónov (450 000 kresťanov)
• Hlavné náboženstvo: Islam
• Stupeň prenasledovania: Extrémny
• Zdroj prenasledovania: Islamský extrémizmus

Read more

 • 2014: č. 11
 • 2015: č. 6
 • Líder: prezident Omar al-Bashir
 • Štátne zriadenie:Republika
 • Populácia: 39,6 miliónov (1,9 milióna kresťanov)
 • Hlavné náboženstvo: Islam
 • Stupeň prenasledovania: Extrémny
 • Zdroj prenasledovania:Islamský extrémizmus/Diktátorská paranoja

Read more

 • 2014: č. 5
 • 2015: č. 5
 • Líder: prezident Ashraf Ghani a premiér Abdullah Abdullah
 • Štátne zriadenie: Islamská republika
 • Populácia: 32 miliónov (niekoľko tisíc kresťanov)
 • Hlavné náboženstvo: Islam
 • Stupeň prenasledovania: Extrémny
 • Zdroj prenasledovania:Islamský extrémizmus Read more
 • 2014: č. 3
 • 2015: č. 4
 • Líder: prezident Bashar al-Assad
 • Štátne zriadenie: Republika
 • Populácia: 22 miliónov (1,1 milión kresťanov)
 • Hlavné náboženstvo: Islam
 • Stupeň prenasledovania: Extrémny
 • Zdroj prenasledovania:Islamský extrémizmus

Read more

 • 2014: č. 4
 • 2015: č. 3
 • Líder: premiér Haider al-Abadi
 • Štátne zriadenie: Parlamentná demokracia
 • Populácia: 35,7 miliónov (niekoľko tisíc kresťanov)
 • Hlavné náboženstvo: Islam
 • Stupeň prenasledovania: Extrémny
 • Zdroj prenasledovania: Islamský extrémizmus Read more
© 2015
Top