Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Každú stredu

19:00

Mládež

Fajne bolo…

Túto nedeľu nás potešil a kázňou Božieho Slova nám poslúžil študent Evangelickej Teologickej Fakulty Roman Veverka. Prosíme Vás, aby sme sa spoločne modlili za našich budúcich teológov, nech ich Pán Boh upevňuje vo viere, službe i štúdiu.  Ponúkame Vám nielen galériu fotografií, ale aj možnosť vypočuť si nahrávku kázne, ktorú si stiahnete po kliknutí na…

V nedeľu 19.5. sme otvorili tohto ročnú frisbee sezónu prvým mládežníckym zápasom. V podobných akciách sa chystáme pokračovať aj počas nasledujúcich týždňov/mesiacov, takže všetci duchom mladí, ktorým ešte ako tak slúžia nohy, ste srdečne pozvaní na spoločné stretnutia. Ak vám nohy už neslúžia, alebo forma utiekla do neznáma môžete prísť povzbudzovať ostatných a stráviť príjemné…

Milé sestry a drahí bratia, srdečne Vás všetkých pozývame na Nedeľné služby Božie, ktoré budú tentokrát prebiehať pod taktovkou našej mládeže a spevokolu. Kázňou Božieho Slova nám poslúži študentka teológie, sestra Ľuďka Laudárová. Môžete sa tešiť na mládežnícke piesne, vystúpenie Spevokolu a po skončení bohoslužieb i na niečo dobrého pod zub. Teší sa na Vás Vaša mládež!

Už druhým rokom v rámci projektu Deti Afriky podporujeme štyri deti z Tanzánie, ktoré sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Jedná sa o deti, ktoré sú buď úplnými sirotami alebo žijú v takých naročných sociálnych podmienkach, že by do školy chodiť nemohli. Podpora sa zameriava na niekoľko oblastí, z ktorých najvýznamnejšou je podpora vzdelanosti. Modlite sa za ne spolu s nami.

Počas našich stretnutí mládeže sa okrem uctievania Pána za zvuku gitary a študovania Písma Svätého modlíme aj za prenasledovaných kresťanov po celom svete. Vodítkom je nám zoznam päťdesiatich krajín sveta, v ktorých majú kresťania najťažšie podmienky pre život. Tento zoznam každoročne vypracováva organizácia Open Doors, ktorá vznikla práve za účelom podpory kresťanov, ktorí dennodenne čelia prenasledovaniu, násiliu, väzeniu či dokonca smrti. Modlite sa spolu s nami za tých, ktorí sú odhodlaní pre nasledovanie Ježiša Krista obetovať čokoľvek!

 • 2014: č. 2
 • 2015: č. 2
 • Líder: prezident Hassan Sheikh Mohamud
 • Štátne zriadenie:Federálna republika
 • Populácia: 11 miliónov (niekoľko stoviek kresťanov)
 • Hlavné náboženstvo: Islam
 • Stupeň prenasledovania: Extrémny
 • Zdroj prenasledovania:Islamský extrémizmus

Read more

 • 2014: č. 1
 • 2015: č. 1
 • Líder: Kim
 • Štátne zriadenie: Komunistická diktatúra
 • Populácia: 25 miliónov (300 000 Kresťanov)
 • Hlavné náboženstvo: Ateizmus
 • Stupeň prenasledovania: Extrémny
 • Zdroj prenasledovania: Diktátorská paranoja

Read more

© 2015
Top