Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Vážené sestry a bratia v Kristu,

Mezinárodný den sestier sa na celom svete pripomína každý rok 12. mája pri príležitosti výročia narodenín Florence Nightingalovej, anglickej ošetrovateľky a priekopníčky vzdelávania  zdravotných sestier. V tomto roku máme mimoriadnu možnosť vyjadriť svoju vďačnosť sestrám, ale aj ďalším zdravotníkom, ktorí v trvajúcem epidemií COVID-19 stoja v prvej línií.

Ekumenická rada cirkví (členom je i ECAV v ČR) sa pripojuje k výzve Ministerstva zdravotníctva a v utorok 12. mája 2020 na poludnie za zvukov zvonov vyzývá všetkých ľudí dobrej vôle k tichej vzpomienke či modlitbe za všetkých zdravotníkov.

Ďakujeme Vám za Vašu obetavosť a nasadenie!

CategoryHlavné, Nezaradené
© 2015
Top