Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Pozývame Vás v termíne od štvrtka 8. júna do nedele 11. júna 2023 na zájazd do Norimbergu, kde se uskutoční tohtoročný Kirchentag, stretnutie cirkví, cirkevných organizácií a zborov z Nemecka a celej Európy.

Ubytovanie je zabezpečené v pohodlných hoteloch v blízkom Erlangene.

Doprava do Norimbergu a presuny medzi Erlangenom a Norimbergom sú v cene zájazdu. Zabezpečujeme tiež základný elektronický lístok na rôzne akcie Kirchentagu s dopravou po Norimbergu. Váber z podujatí Kirchentagu je individuálny.
Stravu si zabezpečuje každý účastník samostatne, nie je v cene zájazdu.

Tešíme sa na Vás!

Cena pre dospelého 3 700,- Kč.
Cena pre dieťa do 18 rokov 2 000,- Kč.
Zájazd finančne podporuje ECAV v ČR a Martin-Luther-Bund.

Termín prihlasovania a zaplatenia poplatku: do 30. apríla 2023

Pre viac informácií a prihlášky: ecav@ecav.cz
www.ecav.cz

© 2015
Top