Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Na dnešnom spoločnom stretnutí 2. kvartálu a mládeže sme v družnej nálade a v hojnej účasti spevom i čítaním Písma svätého opäť chválili skutky nášho Pána. Stretnutie viedol a odborným výkladom sprevádzal text Štvrtej knihy Mojžíšovej brat Martin Sabo. Z 22. až 24. kapiloly sme sa dozvedeli o činnosti Bileáma i o poučeniach, ktoré si z toho môžeme vziať aj pre náš život. Všetkým účastníkom stretnutia buď vďaka za aktivitu a Martinovi aj za ochotu a inšpiratívne slová!

Spolocne_stretnutie.JPGSpolocne_stretnutie (1).JPGSpolocne_stretnutie (2).JPGSpolocne_stretnutie (3).JPG
CategoryHlavné, Mládež
© 2015
Top