Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Fajne bolo…

[pe2-gallery album=“http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/114706135289563428463/albumid/6087937375538491697?alt=rss&hl=en_US&kind=photo“ ]

CategoryMládež
© 2015
Top