Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v ČR vyhlasuje finančnú zbierku na pomoc ľuďom zasiahnutým zemetrasením v Turecku a Sýrii.

Svoje finančné príspevky môžete poskytnúť priamo v chrámoch a kostoloch našich cirkevných zborov do označených pokladní, alebo na bankový účet ECAV v ČR:

Číslo účtu: 579913/0300 ČSOB

VS: 1012023

Zbierka je otvorená do 28.02.2023. Finančné prostriedky budú poskytnuté potrebným prostredníctvom organizácie „Člověk v tísní“, ktorá pôsobí priamo na miestach postihnutých zemetrasením.

Za Vašu podporu ďakujeme!

CategoryHlavné, Nezaradené
© 2015
Top