Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Duchovný víkend bol z dôvodu situácie v Českej republike presunutý na prelom apríla a mája v roku 2021!

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Českej republike srdečne pozýva svojich členov na duchovný víkend, ktorý sa uskutoční od piatku 8. do nedele 10. mája 2020 v Hoteli a wellness Renospond, Zderaz 119, 539 44 Proseč u Skutče . Podrobné informácie a prihlášky sú k dispozícii na adrese ecav@ecav.cz

Termín prihlasovania účastníkov a zaplatenie účastníckeho poplatku je vzhľadom na situáciu v ČR predĺžený do pondelka 27. apríla 2020. V prípade zrušenia duchovného víkendu z dôvodu predĺženia núdzového stavu v ČR sa budú účastnické poplatky všetkým vrácať späť v plnej výške!

Duchovný víkend se koná v roku pokory a vyznania 2020.

 

 

© 2015
Top