Evanjelická cirkev a. v. v ČR Vás srdečne pozýva na ordináciu nového kňaza našej cirkvi,…

Evanjelická cirkev a. v. v Českej republike Vás srdečne pozýva na výlet do Vroclavu a Świdnice, ktorý se uskutoční…

Evanjelická cirkev a. v. v Českej republike Vás srdečne pozýva na Noc kostolov v piatok 10. júna 2022!…

Slovenský ev. a. v. cirkevný zbor v Prahe a Evanjelická cirkev a. v. v ČR Vás…