Nedeľa 25.3. – 6. nedeľa pôstna (kvetná) Pašiové služby Božie 9:30 Detská besiedka 9:30 Služby…

V nedeľu 4. marca 2018 sa uskutočnil po službách Božích riadny volebný konvent Slovenského evanjelického…

Vážené sestry a bratia v Kristu, Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe Vás…

Vážené sestry a bratia v Kristu,   tento rok je v našej cirkvi venovaný najmä dvom jubileám…

Spoločnosť Jána Kollára v ČR Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Prahe  Spoločnosť M. R. Štefánika…

Video z programu detí na službách Božích v nedeľu 17. decembra 2017: