Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe si Vás dovoľuje pozvať na  jedinečný medzinárodný KOMORNÝ…

Milí bratia a sestry v Kristu Ježiši! V 20. nedeľu po sv. Trojici sa uskutočnili…

Pozývame všetkých na festival spevokolov národnostných menšin v Prahe, my budeme spievať ako prví o…

Infromácie o Biblii 100 a cirkevnej exkurzii nájdete aj na webe cirkvi: Predstavenie Biblie 100…