Vážené sestry a bratia, služby Božie v čase sviatkov Veľkej noci nájdete nahrané na tejto…

Vážené sesty a bratia v Kristu, spoločnú výzvu Ekumenickej rady cirkví a Českej biskupskej konferencie…

Vážené sestry a bratia v Kristu, prinášame Vám výzvu Ekumenickej rady cirkví a dúfame, že…

Domáce služby Božie konané neordinovaným

Prehlásenie biskupa ECAV v ČR k aktuálnej situácii spôsobenej koronavirom zo dňa 13. marca 2020:…

prehlásenie biskupa ECAV v ČR ku koronaviru