Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Českej republike aj v tomto Roku vyznania a pokory poriada celocirkevný výlet v termíne od  soboty 26. do pondelka 28. septembra 2020. V pláne je poznanie miest spojených s pôsobením Juraja Tranovského na Sliezsku a Slovensku. Zhromaždisko účastníkov je v Prahe, odkiaľ se autobusom pôjde do Třanovíc, Bystřice, Cieszyna, Dolného Kubína a Liptovského Mikuláša. V týchto miestach tiež bude stretnutie s cirkevnými zbormi našich partnerských cirkví, teda so Sliezskou evanjelickou cirkvou augsburského vyznania (SCEAV), Luterskou evanjelickou cirkvou augsburského vyznania (LECAV) a Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku (ECAV na Slovensku).

Okrem toho je v programu tiež návšteva Oravského hradu a artikulárnych kostolov v Istebnom, Leštinách a Svätom Kríži. Nocľah je zabezpečený v Cieszyne a v Smrečanoch.

Záujemci se môžu prihlasovať na e-mail info@ecav.cz, kde získajú podrobné organizačné informácie o programe. Termín uzávierky prihlasovania a zaplatenia účastnického poplatku je do piatku 4. septembra 2020.

CategoryHlavné, Kultúra
© 2015
Top