Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme potešením, ktorým nás potešuje Boh, mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení.
2 Korintským 1, 3 – 4

Vážení a milí bratia a sestry v Kristu Ježiši!

So zármutkom v srdci sledujeme v ECAV v ČR situáciu po ničivom tornáde na území Moravy zo dňa 24.6.2021. Dovoľujeme si v mene našej cirkvi vyjadriť spoluúčasť. V týchto ťažkých chvíľach zotrvávame na modlitbách a zahŕňame do nich tých, ktorí prišli o svojich najbližších, tých, ktorí prišli o zdravie a v neposlednom rade aj tých, ktorí ničivou silou prírodného živlu prišli o svoje príbytky a ďalší majetok.
Chceme však pomôcť nie len modlitbami ale aj konkrétnou pomocou v súžení. Preto ECAV v ČR vyhlasuje zbierku na pomoc potrebným postihnutým ničivou silou prírodného živlu.
Zbierka sa bude konať nasledovne:
Celocirkevná ofera bude zadržaná pre tento účel vo 4. (27. 6. 2021) alebo 5. (4. 7. 2021) nedeľu po sv. Trojici (na základe rozhodnutia predsedníctva cirkevného zboru), resp. je možné zadržať oferu pre tento účel obidve nedele.
Od 25. 6. 2021 do 15. 7. 2021 môžete posielať finančné prostriedky pre účel zbierky pomoci na účet ECAV v ČR:
579913/0300
VS: 072021

Finančné prostriedky vyzbierané v rámci tejto zbierky budú zaslané adresne po dohovore s niektorou so samospráv zasiahnutých obcí. V tejto chvíli je veľmi ťažké určiť účel aj pre samotné postihnuté obce. Aj to chce čas na rozhodnutie.
Preto Vás, milí bratia a sestry, prosíme o Vašu účasť na tejto zbierke. Nenechávajme ľudí v núdzi bez pomoci.
S bratsko-sesterským pozdravom

Marián Čop, biskup ECAV v ČR

Lenka Hudobová, kurátorka ECAV v ČR

CategoryHlavné, Nezaradené
© 2015
Top