Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Spievajte Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi, celá zem!  Spievajte Hospodinovi, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň čo deň!  O Jeho sláve rozprávajte medzi pohanmi, o Jeho divných skutkoch medzi všetkými národmi! Žalm 96, 1 – 3   Vážení a milí bratia a sestry v Kristu Ježiši!   Adventné obdobie ale aj čas Vianoc je spojený s piesňami o…

Slovenský evanjelický cirkevný zbor a.v. v Prahe si Vás dovoľuje pozvať na 1. ples ECAV SK Praha! Ples sa uskutoční v Tyršovom dome (Újezd 450/40, 118 01 Malá Strana, Praha 1) v sobotu 11.2.2023 o 18:30. Čaká na vás bohatý program s tombolou. Do tanca bude hrať DJ Dávid Hankovský. Ste vítaní prísť v páre…

Celocirkevný letný biblický tábor pre deti a dorastencov organizuje Evanjelická cirkev a.v. v Českej republike od pondelka 3. júla 2023 do soboty 8. júla 2023 v v Janských Lázních v penzióne Betlém. Penzión Betlém je útulný, rodinný penzión v krásnej prírode v prostredí Krkonoš. Nachádza sa v tichej lokalite. V blízkosti je veľké ihrisko, detské…

Valné shromáždění Ekumenické rady církví v ČR se na svém jednání 22. 11. 2022 usneslo na tomto prohlášení:   Církve sdružené v Ekumenické radě církví s velkým znepokojením a s účastí sledují situaci na Ukrajině, která v letošním roce čelí neospravedlnitelné agresi Ruské federace. Odsuzujeme tuto agresi a vyjadřujeme svou blízkost lidu Ukrajiny. Uvědomujeme si, že…

Mediální seminář ERC na téma Jak natočit video s omezenými možnostmi Ekumenická rada církví Vás srdečně zve k účasti na mediálním semináři ERC na téma Jak natočit video s omezenými možnostmi, který se bude konat ve čtvrtek 20. října 2022 jod 10:00 do 13:00 v Husově domě, Jungmannova 9, Praha 1 a který bude možno sledovat také…

Tři výzvy předsednictva Ekumenické rady církví k nadcházejícím volbám Milí členové církví sdružených v Ekumenické rady církví v ČR, blíží se komunální volby a volby do částí Senátu, které se uskuteční ve dnech 23.-24. 9. 2022. Obracíme se k Vám jako předsednictvo Ekumenické rady církví se třemi výzvami, které vnímáme v současné předvolební době za vhodné pozornosti a připomenutí…

V našem kostele sv. Michala V Jirchářích na Praze 1 hostíme od Noci kostelů 11.6. do 20.10.2022 světelnou instalaci Marka Číhala s názvem Neon je Bůh. Součastí instalace jsou tři zastavení: Řím, Černý panter, Český lev. Tato instalace velmi citlivě doplňuje vzácný interiér kostela a společně tak zvou člověka k zastavení a zamyšlení se. Kostel…

Rozpis_Veľká noc_2022 Slovenský zbor

© 2015
Top