Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Počas rekonštrukcie interiéru bude chrám sv. Michala v Jirchářích prístupný na služby Božie bočným vchodom cez bránu do verejnej záhrady z Opatovickej ulice. Ďakujeme za pochopenie! Taktiež ďakujeme všetkým bratom a sestrám, ktorí sa prihlásili na brigádu a čistenie v kostole. Sestra kostolníčka M. Vršková všetkým podá potrebné informácie a naplánuje práce podľa Vašich možností….

Ohlásená brigáda v našom kostole sv. Michala prebehla a bola veľmi úspešná! Podarilo sa splniť všetky úlohy, ktoré boli naplánované. Interiér kostola je pripravený na začanie rekonštrukčných prác a môžeme se len tešiť na ich výsledok. V utorok sa zišlo sa mnoho dobrovoľníkov, nadšene sa všetci pustili do práce, takže nie je žiadny div, že…

V piatok 09.06.2017 sa v našom kostole sv. Michala v Jirchářích uskutočnilo už tradičné podujatie Noc kostolov. Aj tento rok sme túto udalosť organizačne zabezpečili spoločne s  Církevním sborem ECAV v Praze. Za bezproblémovú komunikáciu a spoluprácu ďakujeme najmä bratovi farárovi Davidovi Jurechovi a sestre Halukovej! Noc kostolov sa tentoraz niesla v znamení jubilejného Roka reformácie,…

Zelený štvrtok 2.4.2015 – Služby Božie so spoveďou a prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej – 17°° Veľký piatok 3.4.2015 – pašiové Služby Božie s prezentáciou pašiových obrazov – 17°° 1. Slávnosť Veľkonočná 5.4.2015 – Služby Božie so spoveďou a prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej – 9:30 2. Slávnosť Veľkonočná 6.4.2015 – Služby Božie – 9:30

© 2015
Top