Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Spoločnosť Jána Kollára v ČR Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Prahe  Spoločnosť M. R. Štefánika v ČR si Vás týmto dovoľujú srdečne pozvať na Pietne zhromaždenie k pripomienke 166. výročia úmrtia Jána Kollára, ktoré sa uskutoční v stredu 24. 1. 2018 od 15.00 hod. pri hrobe Jána Kollára na Olšanských cintorínoch, kde si pripomenieme aj pamiatku Ing….

Video z programu detí na službách Božích v nedeľu 17. decembra 2017:  

PROGRAM ZBOROVÝCH PODUJATÍ V SLOVENSKOM EV. A. V. CIRKEVNOM ZBORE V PRAHE Chrám sv. Michala, V Jirchářích 14/152, 110 00 Praha 1 – Nové Město DECEMBER / PROSINEC 2017   3. 12. Nedeľa 9:30 1. nedeľa adventná – Služby Božie s Večerou Pánovou 9:30 Detská besiedka (Lutherová sieň)   4. 12. Pondelok 17:00 Zasadnutie cirkevno-zborového…

V utorok 31. októbra večer sa na dverách nášho chrámu sv. Michala v Jirchářích objavil plagát s tézami proti odpustkom. To bola predohra k slávnostným službám Božím, ktorými sme si pripomenuli Pamiatku reformácie a jej 500. výročie. Služby Božie boli spoločné pre náš i český zbor. Aj liturgia bola slúžená v českom i slovenskom jazyku, na…

Drakiáda poriadaná naším cirkevným zborom v nedeľu 15.10.2017 sa vydarila. Zišli sa nadšení priaznivci pohybu a dobrej nálady, ktorým s Božím požehnaním prialo aj počasie, ako je vidieť na videu od brata dozorcu Štefana Rybu:

V utorok 31. októbra 2017 si pripomenieme dejinnú udalosť začiatku reformácie Dr. Martina Luthera. Tento čin oslávime v našom chráme sv. Michala v Jirchářích slávnostnými službami Božími, ktoré začnú od 18:00 hodiny a na ktoré Vás srdečně pozývame! Ku slávnostnej chvíli prispeje svojím vystúpením aj náš cirkevný spevokol a na záver bude možné pristúpiť k večery Pánovej….

Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe hľadá vhodného kandidáta na uprázdnené miesto kostolníka pri chráme sv. Michala. Podrobnosti o tejto práci získajú záujemcovia na e-maily info@ecav.cz alebo priamo u zborového farára Mgr. Mariána Čopa.

Do nadchádzajúcej jesene sme dostali od partnerskej Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. priateľskú ponuku predaja tričiek s námetom 500. výročia reformácie. Nápad sa vydaril a ako môžu účastníci zájazdu do Jáchymova potvrdiť, tričká vyzerajú pekne a potešie každého, kto si ich kúpi. Vtipnou formou o tom informuje aj video na tejto stránke: 500 za 150,-…

Naša cirkev ECAv v ČR pripravila na jesenné oslavy pripomienky posvätenia chrámu sv. Michala v Jirchářích výnimočné spestrenie Záhradnej slávnosti v sobotu 23. septembra 2017 – špeciálne uvarené pivo „Jubilejní reformační“, ktoré odkazuje na tohtoročné jubileum reformácie Dr. Martina Luthera! Po duchovnom programe a s organovou hudbou, ktorý začne o 15:00 hodine v chráme sv. Michala v…

Vážené sestry a bratia v Kristu,   obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc s čistením chrámu sv. Michala v Jirchářích. Práce na obnove a výmaľbe pokročili tak, že koncom týždňa budeme mať aj strednú loď chrámu bez lešenia a voĺnú k cirkevným aktivitám. Tento priestor ale napriek snahe a zakrytiu predsa len potrebuje poriadnu očistu a prípravu oltára…

© 2015
Top