Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe 6. – 8.7.2016 boli veľmi duchovne obohacujúce a s relatívne vysokou účasťou. Hovorí sa o 5000 návštevníkoch stretnutia, Veľký kostol s kapacitou 3600 ľudí bol pri bohoslužbách vždy plný, čo vytvorilo nádherný zážitok pri spoločnom speve. Mnohé programové a organizačné pozitíva vynikli najmä v porovnaní s nasledujúcim X. stretnutím…

Kostol navštívilo vyše 700 záujemcov, pre ktorých bol pripravený zaujímavý program: detská besiedka, organový koncert Michelle Hradeckej, vystúpenie Spevokolu slovenského zboru, súborov Vocalica a Ensemble Mathesius, prezentácia projektu Deti Afriky a hovorené slovo superintendanta a zborového farára Mariána Čopaslovenského zboru o augsburskom vyznaní. ZB

© 2015
Top