Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Kostol navštívilo vyše 700 záujemcov, pre ktorých bol pripravený zaujímavý program: detská besiedka, organový koncert Michelle Hradeckej, vystúpenie Spevokolu slovenského zboru, súborov Vocalica a Ensemble Mathesius, prezentácia projektu Deti Afriky a hovorené slovo superintendanta a zborového farára Mariána Čopaslovenského zboru o augsburskom vyznaní. ZB

Náš spevokol hľadá nových členov.

Štvrtý koncert z cyklu koncertov venovaných Albertovi Schweitzerovi, ktorý sa uskutočnil 9. decembra 2015. Program bol totožný s programom koncertu A. Schweitzera, ktorý sa konal 9. decembra 1928 v kostole sv. Michala v Jirchářích. Účinkovali – Michelle Hradecká – organ, vokálna skupina I Dilettanti.

© 2015
Top