Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16
 • 2014: č. 3
 • 2015: č. 4
 • Líder: prezident Bashar al-Assad
 • Štátne zriadenie: Republika
 • Populácia: 22 miliónov (1,1 milión kresťanov)
 • Hlavné náboženstvo: Islam
 • Stupeň prenasledovania: Extrémny
 • Zdroj prenasledovania:Islamský extrémizmus

Hnutie Islamský štát (IS) sa dostalo k moci vo veľkej časti krajiny, kde zaviedlo kalifát a striktnú verziu Islamského práva Sharia. Od roku 2014 došlo k mnohým únikom kresťanov z krajiny práve kvôli IS. Kresťania sú často krát unášaní, fyzicky napadnutí alebo dokonca zabíjaní. Napriek tomu, že množstvo kresťanov už opustilo krajinu, vzrastá počet ľudí konvertujúcich na kresťanstvo, čo môže znamenať iskričku nádeje.

Námety pre modlitby od organizácie Open Doors 

 • Modlitby za kresťanov, ktorí boli nútení utiecť z krajiny do utečeneckých táborov mimo Sýrie
 • Modlitby za pracovníkov organizácie Open Doors a iných kresťanských spoločenstiev, ktoré sa o utečencov starajú
 • Modlitby za koniec hnutia Islamský štát a občianskej vojny, ktorá krajinu sužuje už štvrtý rok.

Zdroj: World Watch List: Syria. Open Doors [online]. 2015 [cit. 2015-04-21]. Dostupné z: https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/syria/

Ďalšie modlitebné námety 

 • Modlitby za kresťanov, ktorí šíria evanjelium v krajine
© 2015
Top