Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

SLOVENSKÝ EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V PRAHE:

  • Nedeľa 4.12. 2022 o 9:30 – 2. nedeľa adventná, služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej
  • Nedeľa 11.12. 2022 o 9:30 – 3. nedeľa adventná, chrám sv. Michala – mládežnícke sl. Božie
  • Nedeľa 11.12. 2022 o 10:00 – sídl. Barrandov, Kultúrne a rod. centrum / Záhorského 4, služby Božie
  • Nedeľa 18. 12. 2022 o 9.30 hod. – 4. nedeľa adventná, služby Božie s programom detí
  • Sobota 24. 12. 2022   o 16:00 hod – Štedrý večer, štedrovečerné služby Božie
  • Nedeľa 25. 12. 2022 o 9.30 hod. – 1. slávnosť vianočná, služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej
  • Pondelok 26. 12. 2022 o 9.30 hod. – 2. slávnosť vianočná, služby Božie na pamiatku mučeníka Štefana
  • Sobota 31. 12. 2022 o 17.00 hod. – Silvester, služby Božie na záver občianského roka
  • Nedeľa 1. 1. 2023 o 9.30 hod. – Nový rok, služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej
  • Piatok 6.1.2023 Zjavenie Pána Ježiša Mudrcom o 17:00, služby Božie

Viac o službách Božích v Evanjelickej cirkvi a. v. v Českej republike nájdete v tomto odkaze.

Categoryduchovno, Hlavné
© 2015
Top