Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16
 • 2014: č. 1
 • 2015: č. 1
 • Líder: Kim
 • Štátne zriadenie: Komunistická diktatúra
 • Populácia: 25 miliónov (300 000 Kresťanov)
 • Hlavné náboženstvo: Ateizmus
 • Stupeň prenasledovania: Extrémny
 • Zdroj prenasledovania: Diktátorská paranoja

Severná Kórea je už trinástym rokom číslom 1 na zozname vypracovaným organizáciou Open Doors (World Watch List), ktorý zachytáva TOP 50 krajín, kde majú kresťania najťažšie podmienky pre život. Národom uctievaný vodca Kim Jong-Un ponecháva len veľmi malý priestor pre iné náboženstvá a kresťania každodenne čelia nepredstaviteľnému tlaku. Stretávanie sa s inými kresťanmi je prakticky nemožné. Každý kto by sa zapojil do neoprávnenej náboženskej činnosti riskuje prenasledovanie, zatknutie, mučenie či dokonca smrť. Kresťania, ktorí sa snažia vrátiť späť do krajiny z Číny sú odsúdení na doživotie alebo popravení. Počas minuloročnej čistky vykonanej pod velením lídra Kima bolo popravených 10 000 Kórejčanov, z ktorých mnohí boli aj kresťania.

Námety pre modlitby od organizácie Open Doors

 • Modlitby za 50 000 – 70 000 kresťanov, ktorí sú uväznení v pracovných táboroch. Prosby Pána, aby ich posilnil.
 • Modlitby za kresťanov, ktorí majú nedostatok potravy a sú núteníutekať do Číny.
 • Modlitby za kresťanov, aby ostali silní vo viere hoci sú pod obrovským a neutíchajúcim tlakom vlády a vládnych špiónov.

Viac na: www.opendoorsusa.org

Zdroj: North Korea [online]. 2015 [cit. 2015-03-29]. Dostupné z: https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/

Ďalšie modlitebné námety

 • Modlitby za všetkých misionárov a organizácie, ktoré v krajine pôsobia.
 • Modlitby za slobodu šírenia evanjelia.
 • Modlitby za pádkomunistického režimu a transformáciu krajiny.
© 2015
Top